تحلیل فقر از منظر عدالت فضایی، مطالعه موردی: استان‌های شمالی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 مدرس دانشگاه پیام نور


عنوان مقاله [English]

Analysis of poverty from perspective of spatial justice, case study: the northern provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghaderi Hajat 1
  • Zakeyeh aftabi 2
1 PHD in political geography, Tarbiat Modares University, Tehran, iran
2 teacher of payam noor university,Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1398