تحلیل تفسیری- ساختاری معیارها و شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات شهری (نمونه موردی: محلات شهر اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده عمران،معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Interpretive- Structural Analysis of Criteria and Indices of Social Sustainability in Urban Neighborhoods (Case Study: Neighborhoods of ARDABIL City)

نویسندگان [English]

  • maryam hafezifar 1
  • farah habib 2
  • hossein zabihi 2
1 PHD Student in Department of Urbanism, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Urbanism, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1398