واکاوی تغییرات گردش‌های جوی عرض‌های میانه و پیوند آن با وردش‌های دمایی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران


عنوان مقاله [English]

Mid Latitude Atmospheric circulation and its relation with Temperature Variations in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolfazl Masoodian 1
  • Zahra Hojati 2
1 Department of Physical Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Physical Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1398