تحلیل روند سامانه های بندالی نیمکره ی شمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 null

2 اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم جغرافیا و برنامه ریزی گروه جغرافیای طبیعی

3 استاد آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان


عنوان مقاله [English]

Trend Analysis Blocking system in the north of Himesepher

نویسندگان [English]

  • null null 1
  • Fatemeh Abedi 2
  • Seyed Abolfazl Masoodian 3
2 Physical geography- University of Isfahan,
3 Department of Physical Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1398