پیوندهای روستا- شهری، مبنای توسعۀ ناحیه‌ای (مورد پژوهی: شهرستان اهواز) (مورد پژوهی: شهرستان اهواز)

10.22111/gdij.2018.3858

عنوان مقاله [English]

Rural-Urban Linkages, the Basis of Regional Development (Case Study: Ahvaz Township)


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1397
  • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1397