کلیدواژه‌ها = نوزمین‌ساخت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی گسل دورود (جنوب باختر ایران) بر پایۀ مطالعات ریخت‌زمین‌شناختی و ژئومورفولوژیک مخروط‌افکنه‌ها

دوره 16، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 51-68

زهرا کمالی؛ محمودرضا هیهات؛ حمید نظری؛ محمدمهدی خطیب