کلیدواژه‌ها = مکان‌یابی بهینه
تعداد مقالات: 2
2. برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری شهری با استفاده از GIS موردشناسی: شهر سمنان*

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 33-48

10.22111/gdij.2014.1553

عیسی ابراهیم‌زاده؛ معصومه حافظ‌رضازاده؛ مرضیه دارائی