کلیدواژه‌ها = روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 2
1. مکان‌یابی بهینه‌ی جهات توسعه‌ی فیزیکی شهر سرخنکلاته با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 12، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 147-164

احمد پوراحمد؛ فردین احمدزاده؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی


2. اولویّت‌بندی مکان‌های مستعد دفن پسماند شهر مشهد با تأکید بر شاخص‌های ژئومورفیک

دوره 12، شماره 34، بهار 1393، صفحه 139-152

عادل سپهر؛ مصطفی بیگلر فدافن؛ اعظم صفرآبادی