کلیدواژه‌ها = توسعه‌ی گردشگری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و ارزیابی نقش اجرای طرح ‌هادی در توسعه‌ی گردشگری روستاهای توریستی مطالعه‌ی موردی: روستای توریستی صور در شهرستان بناب

دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 79-100

10.22111/gdij.2017.3044

وکیل حیدری ساربان؛ صغرا نیرومند شیشوان؛ علی مجنونی توتاخانه؛ محبوبه نقابی


2. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی قابلیت‌های گردشگری در فضاهای شهری مطالعه‌ی موردی: شهر ارومیه

دوره 13، شماره 38، بهار 1394، صفحه 169-188

10.22111/gdij.2015.1938

یونس قاسمی؛ حسین حاتمی نژاد؛ مهدی قرخلو؛ کرامت‌اله زیاری