کلیدواژه‌ها = نظام شهری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تطبیقی الگوی توزیع جمعیّت در نظام شهری مناطق 10گانه‌ی کشور

دوره 13، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 43-58

محمود قدیری؛ فاطمه شاکری


2. بررسی تحولات و الگوی سلسه مراتب شهری در نظام شهری گیلان

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 127-146

اسماعیل آقائی زاده؛ احمد زنگانه؛ ابوالفضل زنگانه؛ الهام امیرحاجلو