کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر اندازه‌گیری و تبیین خط فقر و سیاست‌های فقرزدایی در استان یزد

دوره 7، شماره 15، پاییز 1388، صفحه 5-20

کرامت الله زیاری؛ میرنجف موسوی