کلیدواژه‌ها = تکتونیک فعال
تعداد مقالات: 3
3. تأثیر حرکات سیستم گسلی نهبندان بر ژئومورفولوژی اطراف شهر نهبندان

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 5-24

10.22111/gdij.2008.1240

محمدمهدی خطیب؛ اسماعیل سالاروند؛ محمد بومری