کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 4
1. سنجش کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی با استفاده از مدل DEMATEL نمونۀ موردی: شهر ساحلی نور

دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 211-226

10.22111/gdij.2018.4005

محمدرضا نقوی؛ اسداله دیوسالار؛ وحید ریاحی


2. ارزیابی کیفیت زندگی در روستا- شهرهای جدید مطالعه‌ی موردی: شهر بانوره

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 199-218

10.22111/gdij.2016.2351

علیرضا دربان‌آستانه؛ منیژه محمودی