کلیدواژه‌ها = مدل‌های پذیرش فن‌آوری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی

دوره 8، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 5-20

نورمحمد یعقوبی؛ حسن دانایی¬فرد؛ رویا شاکری