کلیدواژه‌ها = تکنیک TOPSIS
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی

دوره 8، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 5-20

نورمحمد یعقوبی؛ حسن دانایی¬فرد؛ رویا شاکری