کلیدواژه‌ها = روند
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی فصول دمایی ایران‌‌ زمین و وردایی آن طی دهه‌‌های اخیر ‌‌‌‌

دوره 17، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 45-62

ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند؛ گلاله ناظمی فرد


3. تحلیل مکانی تغییرات بارش در زاگرس میانی از طریق روش‌های زمین آمار (1995-2004)

دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 149-164

طاهر صفرراد؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ قاسم عزیزی؛ رحیم علی عباسپور


4. تحلیل روند موسم‌های خشک و تر در شهر زنجان

دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 47-56

حسین عساکره