کلیدواژه‌ها = الگوهای سینوپتیکی
تعداد مقالات: 3
3. پیش¬بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه¬های فازی

دوره 7، شماره 15، پاییز 1388، صفحه 113-132

غلامعباس فلاح¬قالهری؛ سیدمحمد موسوی¬بایگی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ جواد خوشحال