کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 5
3. ارتباط انسو با الگوهای گردش جوی زمستانه¬ی ایران

دوره 7، شماره 15، پاییز 1388، صفحه 21-44

ابراهیم فتاحی؛ فاطمه رحیم زاده


4. پهنه¬بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 101-106

محمد سلیقه؛ فرامرز بریمانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد


5. نـواحی اقلیمـی ایــران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 171-184

ابوالفضل مسعودیان