کلیدواژه‌ها = گسل رامهرمز
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ریخت‌‌‌‌‌‌‌‌زمین‌‌‌‌ساختی گسل رامهرمز، استان خوزستان، ایران

دوره 16، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 141-158

بابک سامانی؛ زینب اسدی؛ عباس چرچی