کلیدواژه‌ها = تحلیل مؤلفه مبنا
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط تیپ‌های همدید هوای ایستگاه سنندج با الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال

دوره 5، شماره 9، بهار 1386، صفحه 39-56

بختیار محمدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان