کلیدواژه‌ها = طرّاحی نقشه
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی انتقادی به اهداف و اغراضِ سیاسی در فرایند طرّاحی نقشه با نگاهی به ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1396

10.22111/gdij.2018.3555