کلیدواژه‌ها = بیجار
تعداد مقالات: 2
1. معرفی یک مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا به منظور پیش‌بینی حساسیت زمین‌لغزش‌های سطحی اطراف شهر بیجار

دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 225-246

10.22111/gdij.2017.3076

عطااله شیرزادی؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب‌ نژاد روشن‌بها؛ عطااله کاویان؛ کامران چپی


2. بررسی هیدرو- ژئونروتیک حوضه آبی قزل ‏اوزن

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 221-242

10.22111/gdij.2016.2930

غلامحسن جعفری؛ فاطمه بختیاری