کلیدواژه‌ها = احداث سدّ
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیرات اجتماعی- اکولوژیکی احداث سدّ فدامی بر توسعه‌ی کشاورزی منطقه

دوره 14، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 91-112

احمد یعقوبی فرانی؛ نسیم ایزدی؛ پوریا عطایی