نویسنده = عباسعلی فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی¬های ژئومورفیک توده¬ی کارستی اخلمد در دامنه‌های شمالی ارتفاعات بینالود

دوره 7، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 121-140

ابوالفضل بهنیافر؛ هادی قنبرزاده؛ عباسعلی فرزانه