نویسنده = منصوره شاه حسینی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه خشکسالی¬های کوتاه¬مدت شهرستان زاهدان

دوره 8، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 109-134

حسین نگارش؛ محمود خسروی؛ منصوره شاه حسینی؛ پیمان محمودی