نویسنده = حسین عساکره
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل چرخه¬های میانگین دمای سالانه شهر زنجان

دوره 8، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 11-24

حسین عساکره