نویسنده = سید ابوالفضل مسعودیان
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی نقش دمای رویۀ زمین در پراکنش پوشش برف در ایران به کمک داده‌های ماهواره‌ای

دوره 15، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 189-204

محمدصادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


2. ارتباط تیپ‌های همدید هوای ایستگاه سنندج با الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال

دوره 5، شماره 9، بهار 1386، صفحه 39-56

بختیار محمدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان