نویسنده = محمد سلیقه
تعداد مقالات: 2
2. پهنه¬بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 101-106

محمد سلیقه؛ فرامرز بریمانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد