نویسنده = سانا مصطفی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتارهای محیط زیستیِ گردشگران دریاچه‌ی زریوار مریوان

دوره 15، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 163-184

10.22111/gdij.2017.3189

فاتح حبیبی؛ سانا مصطفی‌زاده