نویسنده = ابراهیم فتاحی
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط انسو با الگوهای گردش جوی زمستانه¬ی ایران

دوره 7، شماره 15، پاییز 1388، صفحه 21-44

ابراهیم فتاحی؛ فاطمه رحیم زاده


2. تحلیل الگوهای سینوپتیکی یخبندان‌های زمستانه ایران

دوره 7، شماره 13، بهار 1388، صفحه 127-136

ابراهیم فتاحی؛ تهمینه صالحی پاک


3. شاخص‌های پیش‌آگاهی خشکسالی در ایران

دوره 6، شماره 11، بهار 1387، صفحه 59-76

عبدالله صداقت کردار؛ ابراهیم فتاحی