نویسنده = ام‌البنی محمدرضاپور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آثار تغییراقلیم بر میزان رواناب رودخانه‌ی نازلوچای در حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 183-198

10.22111/gdij.2016.2350

غلامحسین لکزائیان‌پور؛ ام‌البنی محمدرضاپور؛ مهسا مالمیر