نویسنده = عیسی ابراهیم‌زاده
تعداد مقالات: 12
1. تحلیل تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله مطالعه موردی؛ بافت فرسوده‌ی شهر مرزی زاهدان

دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 1-18

مجتبی روستا؛ عیسی ابراهیم‌‌زاده؛ مصطفی ایستگلدی


2. راهبرد تعدیل فقر در محلات شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر تهران

دوره 14، شماره 44، پاییز 1395، صفحه 1-24

عیسی ابراهیم‌زاده؛ محمد اسکندری‌ثانی؛ صغری رمضان‌پور


5. برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری شهری با استفاده از GIS موردشناسی: شهر سمنان*

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 33-48

عیسی ابراهیم‌زاده؛ معصومه حافظ‌رضازاده؛ مرضیه دارائی


8. تحلیلی بر عوامل گسترش فیزیکی و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپی هلدرن

دوره 8، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 25-46

حسین ابراهیم¬زاده¬آسمین؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمد علی حبیبی


9. کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه¬نیافتگی شهری - منطقه‌ای در ایران

دوره 8، شماره 17، بهار 1389، صفحه 7-28

عیسی ابراهیم زاده؛ محمد اسکندری ثانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد


11. تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران

دوره 7، شماره 13، بهار 1388، صفحه 27-46

عیسی ابراهیم زاده؛ مهدی قرخلو؛ مهدی شهریاری


12. تحلیلی بر توزیع فضایی- مکانی کاربری فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان

دوره 6، شماره 11، بهار 1387، صفحه 39-58

عیسی ابراهیم‌زاده؛ اسماعیل عبادی‌جوکندان