نویسنده = حسین عساکره
تعداد مقالات: 6
2. بررسی الگوی نواحی هم شیب تغییرات میانگین دمای سالانه ایران

دوره 15، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 149-162

10.22111/gdij.2017.3188

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


3. تحلیل همدیدی- پویشی روزهای گرم فراگیر در ایران‌زمین

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 27-44

10.22111/gdij.2016.2342

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ حسن شادمان


4. رابطه‌ی حالات بارش با حالات دمای روزانه در ایران

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 81-94

10.22111/gdij.2014.1710

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی؛ فاطمه ترکارانی