نویسنده = معصومه حافظ‌رضازاده
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری شهری با استفاده از GIS موردشناسی: شهر سمنان*

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 33-48

عیسی ابراهیم‌زاده؛ معصومه حافظ‌رضازاده؛ مرضیه دارائی