اطلاعیه  

 

 نویسندگان محترم لازم است درصورتیکه مقاله شان دربررسی اولیه تایید و قابل داوری بود جهت هزینه داوری،  مبلغ یکصدهزارتومان به شماره حساب2177362604004 و کد شناسه 00103005000000051 نزد بانک ملی بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز و فیش مربوطه را نیز آپلود و ارسال نمایند. در غیر اینصورت مقاله در این مجله قابل بررسی و داوری نخواهد بود 

 

  **************************************************************

بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه سیستان و بلوچستان و مجله جغرافیا و توسعه قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، همتایاب و سمیم نور کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پی‌گیری خواهد شد. 

 

duplichecker      همیاب               

 

*************************************************************

 • صـاحب ‌امتیـازدانشگـاه سیستان و بلوچستان
 • ناشراداره نشریات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • نظارت‌ و همکاریمعاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • مدیـر مسـؤول : دکتر عیسی ابراهیم‎زاده
 • سر دبیر :دکتر حسنعلی غیور
 • مدیر اجرایی: مریم میرتیموری
 • شماره شاپا:0735-1735
 • شروع انتشار:1382
 • درجه علمی‌علمی – پژوهشی
 • ضریب تاثیر در پایگاه جهان اسلام0528
 • میانگین زمان داوری:‌  6ماه
 • نوع داوریداوری تخصصی
 • دوره انتشارفصلنامه
 • زبان نشریه:‌ فارسی و انگلیسی
 • موضوعات مرتبطجغرافیاو توسعه ،توسعه شهری ،توسعه روستایی و....
 • نوع دسترسیرایگان
 • نوع انتشارچاپی و الکترونیکی
 • هزینه داوری و پذیرش نهاییدارد 

 

  مجله جغرافیا و توسعه یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سویدانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر می شود. به منظور بهره برداری ملی و جهانی از آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و چاپ مجله از سوی انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان پشتیبانی مالی می شود.

***************************************************************

نویسنده مسئول مقاله حتماً عضو هیات علمی باشدو مقاله حتماً توسط وی

به مجله ارسال گردد یا نامه تاییدیه مکتوب وی همراه مقاله ارسال گردد؛

در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی نخواهد بود.

تعهدنامه مبنی بررعایت و عضویت درcope 

فرم تعهد نامه نویسندگان

فرم تعارض منافع نویسندگان

            ************************************************************************************* 

 

این مجله در سایت­های ذیل نیزنمایه می باشد:

 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیSID

پرتال جامع علوم انسانی

بانک اطلاعات نشریات کشور

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 1-244 

6. چرایی تحقق‌پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران پژوهشی برمبنای تحلیل محتوی

صفحه 111-132

10.22111/gdij.2019.5011

فاطمه عسکری‌بزایه؛ حسن افراخته؛ اصغر طهماسبی؛ فرهاد عزیزپور؛ داریوش فتح‌الله‌ طالقانی


12. تحلیل روند سامانه‌‌های بندالی نیمکرۀ شمالی

صفحه 233-244

10.22111/gdij.2019.5049

فاطمه عابدی؛ داریوش رحیمی؛ ابوالفضل مسعودیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی ویراستار ادبی نشریه
شاپا چاپی
1735-0735

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان